Anunțuri

step_by_step

Pentru informații suplimentare, va așteptăm la sediul școlii, str. Ana Ipătescu, f.n., sau la telefon 0230540088.

 

Evaluările Naţionale 2018 – clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a:

1. Calendarul Evaluărilor Naţionale 2018

Ordinul pentru aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018

a. Clasa a II-a:
Scris – Limba română - 7 mai 2018
Citit – Limba română - 8 mai 2018
Matematică - 9 mai 2018
b. Clasa a IV-a:
Limba română - 15 mai 2018
Matematică - 16 mai 2018
c. Clasa a VI-a:
Limbă și comunicare - 23 mai 2018
Matematică și Științe ale naturii - 24 mai 2018

2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale 

3. Subiecte din anii şcolari anteriori: clasa a II-a (20172016), clasa a IV-a (20172016) şi clasa a VI-a  (20172016)

Modele de teste: clasa a II-aclasa a IV-aclasa a VI-a

 Evaluarea Națională 2018 – clasa a VIII-a 

1. Ordinul ministrului privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

2. Calendarul Evaluării Naționale 2018

3. Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale 2018

4. Programa disciplinei limba și literatura română – Evaluarea Națională 2018

5. Programa disciplinei matematică – Evaluarea Națională 2018

STATUTUL ELEVULUI 2016

CAIET DE SARCINI

Strategia Anticorupție în Educație

site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție:  http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

TEL VERDE 0800816230  / 0800801100