Eminescu, o lume dăruită nouă

Eminescu reprezintă prezentul, trecutul şi viitorul nostru. Anul acesta, elevii şi dascălii Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu” din Fălticeni şi-au unit eforturile in cadrul proiectului ,, Eminescu, o lume dăruită nouă” pentru a organiza diferite manifestări comemorative în cinstea celui care, într-o perioadă scurtă de timp, a lăsat ca moştenire poporului român o impresionantă operă literară. În contextul împlinirii a 172 de ani de la naşterea poetului, am dorit o mai mare apropiere a tinerei generaţii faţă de cultură, faţă de literatură, faţa de scriitorul care şi-a iubit şi apărat neamul, limba şi ţara, a preamărit adevăratele valori naţionale în poeziile sale, a cules ca un adevărat împătimit folclorul, a cântat în creaţiile sale dragostea faţă de natură, faţă de locurile în care a copilărit, a criticat pe toţi cei care au dorit răul poporului său. Prin intermediul activităţilor desfăşurate, dorim să contribuim la educarea copiilor în spiritul respectului faţă de valorile neamului, faţă de acest scriitor nepereche al literaturii române.

Elevii clasei a III-a SbS, coordonați de d-le prof. Loghin Felicia și Gherman Roxana, în cadrul activității “Eminescu e unic!” au discutat despre viața și opera marelui poet, cu imagini derulate la televizor. S-a dezlegat rebusul “Ziua lui Mihai Eminescu “. Fiecare copil a primit câte o strofă dintr-o poezie, ce era încadrată intr-un desen pe aceeași temă. Copiii au colorat și apoi au citit, cu voce tare, poezia primită.
La clasa pregatitoare Step by Step (prof. Bejenariu Simona, Gavrilescu Voica, Paval Alina) s-a urmărit stimularea creativității prin transpunerea în artă a operei eminesciene, cultivarea respectului față de realele valori ale literaturii naționale, antrenarea calităților interpretativ-actoricești și artistice în vederea prezentării de poezii în cadrul concursului Eminescu mai aproape de noi.
Elevii din clasa a III-a A (prof. Marian Mihaela) l-au omagiat pe Mihai Eminescu citind poezii scrise de marele poet . Au realizat un colaj ,,Eminescu și prietenii “. Au urmărit filmul,, Lucruri neștiute despre Mihai Eminescu”. Activitatea s-a încheiat cu o cutie muzicală/Mai am un singur dor”/,,Sara pe deal”
Clasele a VII-a A și B (prof. Chiruță Simona, Lencu Cristina) au realizat creaţii plastice inspirate din poeziile ,, Somnoroase păsărele “ și ,,Sara pe deal” de Mihai Eminescu, au discutat despre opera și viața poetului, au vizionat documentul PPT ,,Mihai Eminescu” și au recitat poezii.

 13032574891012131415172018161119 212223243231

 

 

 

This entry was posted in Anunțuri. Bookmark the permalink.