Monografia școlii

EVOLUŢIA ŞCOLII GENERALE CU CLASELE I-VIII „MIHAIL SADOVEANU” DE LA ÎNFIINŢARE PÂNĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2003-2004

Deşi şcoala a cărei monografie o prezentăm este construită relativ recent, ea constituie o continuitate firească a spiritualităţii acestor locuri, o împlinire firească a nevoii de educaţie şi formare a neamului nostru. Unitatea noastră şcolară a fost construită între anii 1966-1968 şi dată în folosinţă la 1 septembrie 1968, sub denumirea de Şcoala Generală Nr. 3 Fălticeni, iar din anul 1993 şi-a schimbat denumirea în Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Mihail Sadoveanu” ca un omagiu adus marelui scriitor care a învăţat şi activat pe meleagurile noastre.

Clădirea este situată în centrul municipiului Fălticeni, în vecinătatea magazinului universal „Nada Florilor”, piaţa civică, Catedrala ortodoxă „Sfânta Înviere” şi Biserica evreiască.

Şcoala este situată la circa 600 m de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 „Ioan Ciurea”, circa 700 m de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 „Ion Irimescu” şi circa 800 m de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 „Al. I. Cuza”.

În anul 1994 a fost inaugurat mozaicul care reprezintă chipul marelui prozator Mihail Sadoveanu, situat pe peretele din dreapta de la intrarea în şcoală. Creaţia aparţine artistei plastice Ioana Nistor  nefiinţă şi dă personalitate marcantă şcolii.

Datorită numărului mare de elevi şi a spaţiului redus de şcolarizare, cât şi datorită priceperii colectivului de conducere de atunci, în 1996, au fost preluate în administraţie încă două localuri de şcoală situate pe strada Ion Dragoslav la nr. 9 respectiv nr. 19.

Încă de la înfiinţare şcoala, a avut două niveluri de predare: primar pentru clasele I-IV şi gimnazial pentru clasele V-VIII.

În anul şcolar 1968-1969 au fost înscrişi 570 elevi împărţiţi în opt clase din ciclul primar şi opt clase din învăţământul gimnazial.

Şcoala a avut o evoluţie spectaculoasă, atât ca nivel de pregătire şi selecţie a personalului didactic, cât şi în ceea ce priveşte numărul de elevi şi extinderea spaţiului de predare.

Evenimentele de după 1989 au lăsat urmări şi în ceea ce priveşte evoluţia numărului de elevi care urmează cursurile şcolii. Un exemplu, dacă în anul şcolar 1999-2000 erau înscrişi 1650 elevi, în anul şcolar curent sunt înscrişi 965 elevi.

În acest an şcolar predau numai cadre didactice calificate, din care peste 80% cu gradele didactice I şi II. Încadrarea se prezintă în modul următor:

Profesori:

Prezentăm în continuare lista personalului didactic, auxiliar şi de serviciu de la înfiinţarea şcolii şi până în prezent. (clic aici)