Clasa pregătitoare

DSC00732 DSC00733 DSC00734 DSC00736 DSC00745 DSC00756 DSC00757 DSC00760DSC00656 DSC00657 DSC00658 DSC00663 DSC00664 DSC00675Grupa pregătitoare 201213SAM_531135