Cadrele didactice

LISTĂ NOMINALĂ CU PERSONALUL ANGAJAT

ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

PERSONAL  DE  CONDUCERE
Prof.MOROȘANU OVIDIU-  director
Prof. BACIU ELENA-  director adjunct
PERSONAL  DIDACTIC  DE  PREDARE
Prof.înv.primar  DASCĂLU NICOLETA MARIANA
Prof.înv.primar  BEJENARU MANUELA
Prof.înv.primar  ICHIM MIHAELA
Prof.înv.primar  LUPU MARIA
Prof.înv.primar  BACIU ELENA
Prof.înv.primar  MĂRIAN  MIHAELA
Prof.înv.primar  LOGHIN FELICIA
Prof.înv.primar  ŢUGUI FLORENTINA MAGDALENA
Prof.înv.primar  GHERMAN  ANTOANETA  ROXANA
Învăţător  CORDUNEANU  PARASCHIVA
Prof.înv.primar  FILIP ELENA GABRIELA
Prof.înv.primar  BUTNARU ANA
Prof.înv.primar  APOSTOL ANCA FLORINA
Prof.înv.primar PAVĂL LUMINIȚA
Prof.înv.primar GAVRILESCU VOICA
Prof.înv.primar  BURLACU MAGDALENA
Prof. NUȚU MARIA
Prof.înv.primar  BOARIU IONELA
Prof.înv.primar  CANDREA IOANA
Prof. STOLERIU CRISTINA ANCA
Prof. IFTIMOAIA CĂTĂLIN VASILE
Prof. PAŞCOVICI  ELENA
Prof. CRĂCIUN CRISTINA
Prof. TURCU MARCELA
Prof. LENCU CRISTINA
Prof. CHIRUȚĂ SIMONA
Prof. OLARU CORNELIA
Prof. MOISII DOINA
Prof. PARASCA ALEXANDRU
Prof. GRIGORESCU GEORGETA
Prof. ȘTEFĂNESCU GABRIELA
Prof. DELEANU LIVIU-DANIEL
Prof. TANASE LUISA
Prof.  AXINIA MARIA
Prof. LEŢ VERONICA
Prof. PAVEL ALINA
Prof. APOPEI MIRABELA
Prof. MOROŞANU  DANIELA  IONELA
Prof. MIHAI  IOAN
Prof.psihopedagog  PURDILĂ CĂTĂLINA
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
ZANCU MIRELA PETRONICA- administrator financiar
MERLĂ ANA PETRUŢA- secretar şef
AIOANEI  TANIA  VASILICA-administrator patrimoniu
IACOB LILIANA- secretar
STAN BEATRIS DORIANA-bibliotecar
PERSONAL NEDIDACTIC
ANDRONIC MARIANA- îngrijitor I
VIZITEU NUŢA- îngrijitor I
LUPU LILIANA- îngrijitor I
LUPU EUGEN- muncitor I
VIZITIU  GHEORGHIŢĂ- muncitor I
TENCIU VALENTIN- muncitor I
SPINARE FLORIN – paznic I
LUPU DORU- paznic I
ARUSOAIEI  GHEORGHIŢĂ- paznic I 

În şcoala noastră funcţionează un număr de 36 de cadre didactice, dintre care 29 sunt titulari ai şcolii.

Există următoarele comisii şi catedre:
Comisia pentru curriculum
Responsabil: Baciu Elena (director adjunct)
Membri:

Țugui Florentina
Lupu Maria
Iftimoaia Cătălin
Moisii Doina
Axinia Maria
Moroşanu Daniela

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Responsabil: Bejenaru Simona
Membri: Moisii Doina, Olaru Cornelia, Mărian Mihaela, Gherman Roxana
Arcip Ramona – reprezentant părinţi
reprezentant- Consiliul local

Comisia pentru perfecţionare și formare continuă
Responsabil: Mărian Mihaela
Membri: Corduneanu Paraschiva, Dascălu Nicoleta, Baciu Elena, Iftimoaia Cătălin, Moroşanu Daniela, Bejenaru Manuela

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Responsabil:
Membri: Lupu Maria, Ichim Mihaela,  Ștefănescu Gabriela, Dascălu Nicoleta, Bejenaru Manuela, Corduneanu Paraschiva, Butnaru Ana, Filip Elena-Gabriela, Loghin Felicia, Ţugui Florentina, Gherman Roxana, Baciu Elena, Mărian Mihaela, Iftimoaia Cătălin, Anechiforesei Lăcrămioara, Stoleriu Cristina, Deleanu Liviu, Olaru Cornelia, Axinia Maria, Crăciun Cristina,  Aioanei Tania, Iacob Liliana

Comisia pentru control managerial intern
Responsabil:
Membri:
Aioanei Tania
Zancu Mirela
Țugui Florentina
Lupu Maria
Iftimoaia Cătălin
Moisii Doina
Axinia Maria
Moroşanu Daniela

Comisia pentru prevenirea  și eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul şcolar și promovarea interculturalității
Responsabil: Anechiforesei Lăcrămioara
Membri: Olaru Cornelia, Stoleriu Cristina, Ţugui Florentina,  Corduneanu Paraschiva, ofiţer de poliţie Pîrvu Cristian, Ungureanu Niculai -părinte
Responsabil  pentru programe și proiecte educative : Lencu Cristina

Comisia diriginţilor
Membri:

Crăciun Cristina – clasa a V-a A
Deleanu Liviu- clasa a V-a B
Olaru Cornelia- clasa a VI-a A
Axinia Maria – clasa a VI-a B
Mihai Ioan – clasa a VII-a A
Ștefănescu Gabriela – clasa a VII-a B
Moisii Doina – clasa a VII-a C
Stoleriu Cristina – clasa a VIII-a A
Lencu Cristina – clasa a VIII-a B
Moroșanu Dana – clasa a VIII-a C

Lupu Maria ( grad didactic I  )– clasa pregătitoare SbS
Nuțu Maria (debutant) – clasa pregătitoare SbS
Ichim Mihaela (  grad didactic  )– clasa pregătitoare A
Anistoroaie Ioana – clasa pregătitoare B
Bejenaru Manuela ( grad didactic I ) – clasa I SbS
Gavrilescu Voica ( grad didactic I ) – clasa I SbS
Dascălu Nicoleta (  grad didactic I ) – clasa I A
Apostol Anca Florina – clasa I B
Pavăl Luminița ( grad didactic I ) – clasa a II-a SbS
Coruț Raluca ( grad didactic I ) – clasa a II-a SbS
Filip Elena–Gabriela (grad didactic I ) – clasa a II-a A
Butnaru Ana ( grad didactic I ) –clasa a II-a B
Loghin Felicia (grad didactic I ) – clasa a III-a SbS
Gherman Roxana Antoaneta (grad didactic I) – clasa a III-a SbS
Ţugui Florentina (grad didactic I) – clasa a III-a A
Baciu Elena (  grad didactic I) – clasa a IV-a SbS
Corduneanu Paraschiva ( grad didactic I ) –clasa a IV-a SbS
Mărian Mihaela  ( grad didactic I ) – clasa a IV-a A
Burlacu Magdalena ( grad didactic I ) –clasa a IV-a B

Comisia Ariei Curriculare Limbă şi Comunicare
Responsabil: Iftimoaia Cătălin
Membri:
Stoleriu Cristina , limba română– grad didactic I
Iftimoaia Cătălin ,  limba română– (grad didactic I )
Paşcovici Elena – limba franceză, grad didactic II
Crăciun Cristina, limba engleză– definitivat
Lencu Cristina  – limba engleză (grad didactic I )

Comisia Ariei Curriculare Matematică şi Ştiinţe
Responsabil: Moisii Doina
Membri:
Olaru Cornelia –matematică, grad didactic I
Moisii Doina–matematică, grad didactic I
Parasca Alexandru  –  informatică
Ştefănescu Gabriela  – chimie, grad didactic I
Grigorescu Georgeta – biologie, definitivat

Comisia Ariei Curriculare Om şi societate
Responsabil: Axinia Maria
Membri:
Moroşanu Ovidiu , istorie, doctor
Anechiforesei Lăcrămioara, civică
Deleanu Liviu Daniel – geografie, grad didactic I
Axinia Maria – religie, grad didactic I
Leţ Veronica – religie, grad didactic I

Comisia Arte şi sport:
Responsabil: Moroşanu Daniela
Membri:
Moroşanu Dana – educaţie fizică, grad didactic I
Mihai Ioan – educatie fizică, grad didactic I;
Chiruță Simona , desen
Apopei Mirabela , muzică

Comisia de elaborare a shemelor orare
Responsabil: Moroșanu Ovidiu (director)
Membri: Baciu Elena (director adjunct)
Filip Elena-Gabriela

Comisia pentru consiliere şi orientare profesională
Responsabil: Anechiforesei Lăcrămioara
Membri: Crăciun Cristina, Grigorescu Georgeta, Deleanu Liviu, Baciu Elena, Mărian Mihaela

Comisia pentru acordarea rechizitelor școlare pentru elevi
Responsabil: Moroșanu Ovidiu (director)
Membri: Iacob Liliana
Butnaru Ana
Axinia Maria

Comisia pentru acordarea burselor școlare
Responsabil: Moroșanu Ovidiu (director)
Membri: Zancu Mirela
Iacob Liliana
Gherman Roxana
Stoleriu Cristina

Comisia de etică
Responsabil: Ştefănescu Gabriela
Membri: Filip Elena–Gabriela, Stoleriu Cristina, Crăciun Cristina