EN – Admitere 2019

Strategia Anticorupție în Educație

site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție:

www.educatiepentruviitor.ro

TEL VERDE 0800816230     /   0800801100

Evaluarea Națională 2019 – clasa a VIII-a 

1. Ordinul ministrului privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019

2. Calendarul Evaluării Naționale 2019

3. Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale 2018

4. Programa disciplinei limba și literatura română – Evaluarea Națională 2018

5. Programa disciplinei matematică – Evaluarea Națională 2018

Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019

  • Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
  • Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.
  • Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.
  • Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.
  •  Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019:

a. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a -  a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

b. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019 se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN, unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții cl. a VIII-a

 

CADRUL NORMATIV: 

Admitere:

1. ORDINUL nr. 4.794 din 31 august 2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

2.ORDINUL nr. 4795/31.08.2017 privind admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual. Calendarul admiterii

3Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010

4. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat – Ordinul nr. 5068/31.08.2016

5. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2018-2019: metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017

Organizarea și funcționarea învățământului profesional și dual:

- Ordinul nr. 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

- Ordinul nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

Oferta de școlarizare în învățământul profesional și dual în județul Suceava – anul școlar 2018-2019

Evaluările Naţionale 2019 – clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a:

1. Calendarul Evaluărilor Naţionale 2019

Ordinul pentru aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019

a. Clasa a II-a:
Scris – Limba română - 7 mai 2019
Citit – Limba română - 8 mai 2019
Matematică - 9 mai 2019
b. Clasa a IV-a:
Limba română - 14 mai 2019
Matematică - 15 mai 2019
c. Clasa a VI-a:
Limbă și comunicare - 22 mai 2019
Matematică și Științe ale naturii - 23 mai 2019

2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale 

3. Subiecte din anii şcolari anteriori: clasa a II-a (20172016), clasa a IV-a (20172016) şi clasa a VI-a  (20172016)

Modele de teste: clasa a II-aclasa a IV-aclasa a VI-a