Despre noi

          Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni a început să funcţioneze în anul școlar 1966 – 1967. Primul local a fost unul provizoriu, cel de pe strada Nicolaie Beldiceanu (vizavi de piaţă), pentru ca din 1969 să se realizeze localul principal de la intersecţia străzilor Ana Ipătescu şi Dogarilor.
La început, era o circumscripţie şcolară modestă, vechiul ghetou descris de Sadoveanu în „Haia Sanis”, adeseori numele şcolii fiind asociat cu cel al minorităţilor din zonă. Este meritul colectivului didactic de a fi schimbat „porecla…în renume”!
Fiind o unitate şcolară nouă, a beneficiat de o selecţie riguroasă a cadrelor didactice, titularizate în urma unor examene şi concursuri naţionale foarte pretenţioase. S-a format astfel, începând cu anii 1970 – 1975, o echipă tânără şi performantă la acea vreme, şcoala atrăgând elevi din toate circumscripţiile oraşului.
În afirmarea şcolii, merite incontestabile au avut şi directorii Aurel Croitoru, Mihai Nistor, Ghiorghi Cornia, Vasile Sburlea, Cornelia Olaru, Liviu Daniel Deleanu.
După 1990, a devenit cel mai mare gimnaziu din oraş, funcţionând în trei localuri, alături de cel principal adăugându-se încă două de pe strada Ion Dragoslav nr.9 şi nr.19, care aparţinuseră Şcolii nr.2 „Ion Irimescu”.
Existând premise pentru un învăţământ de calitate, elevii şcolii au înregistrat succese, care onorează colectivul didactic, la examenele de Evaluare Naţională şi de admitere, precum şi la concursurile şcolare în faze superioare (inclusiv cele naţionale). Absolvenţii acestei unităţi şcolare ne-au făcut cinste în licee, universități, şi apoi în viaţă, mândrindu-ne cu numeroşi medici, ingineri, profesori, personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice.
Din 1991, ministerul de resort a aprobat ca şcoala să poarte numele de „Mihail Sadoveanu”, în semn de omagiu pentru ilustrul scriitor care a învăţat, a trăit şi a creat la Fălticeni.
Aşadar, Şcoala cu cls.I-VIII Nr.3 „Mihail Sadoveanu” , astăzi Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” se înscrie printre unităţile şcolare de prestigiu ale municipiului, putându-se vorbi deja despre o tradiţie pe care elevii şi cadrele didactice se preocupă să o păstreze.
În prezent, echipa managerială a şcolii este alcătuită din:
Prof. dr. Morosanu Ovidiu – director
Prof. Baciu Elena, director adjunct
Prof. Lencu Cristina – coordonator programe şi proiecte educative şcolare si extraşcolare

DEVIZA ȘCOLII:

„Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care s-o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu lumină proprie”

( Plutarh )

VIZIUNEA ŞCOLII

Şcoala trebuie să fie o organizaţie dinamică şi flexibilă, capabilă să se adapteze permanent cerinţelor unei societăţi moderne.

MISIUNEA  ȘCOLII

Într-o lume în continuă schimbare, alături de familie şi comunitate, şcoala noastră are ca ideal dezvoltarea liberă şi armonioasă a elevilor, formarea de personalităţi autonome şi creative, capabile de integrare socio-culturală şi profesională deplină.