Sărbătoare muzicală

https://www.facebook.com/elena.filip.77/videos/2469285236435723/

https://www.facebook.com/elena.filip.77/videos/2469281513102762/

https://www.facebook.com/elena.filip.77/videos/2469272533103660/

https://www.facebook.com/elena.filip.77/videos/2466311093399804/

https://www.facebook.com/elena.filip.77/videos/2466279850069595/

Marți, 9 aprilie, doamna profesoară Apopei Mirabela și-a susținut inspecția specială pentru obținerea gradului didactic I și lucrarea metodico-științifică, ce a avut ca temă ” Imaginea si desenul animat – Material didactic pentru orele de Educație Muzicală”.
Comisia, numită de Ministerul Educației Naționale, a fost constituită din: profesor
lector Dorina Iușcă, de la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași, președinte;conferențiar dr. Eugenia-Maria Pasca, de la aceeași prestigioasă instituție de învățământ superior, coordonator științific; prof. Daniel Aniculăesei metodist și
inspector școlar de specialitate, prof. Ceica Loredana, Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Membrii comisiei au apreciat profesionalismul, talentul și dăruirea doamnei profesoare, calitatea deosebită a lecțiilor susținute și a lucrării științifice prezentate. Aceleași aprecieri sincere au fost exprimate de conducerea școlii și de colegii care au luat cuvântul. Corul școlii („Fantezia„), îndrumat cu drag de doamna profesoară, alături de soliștii vocali…o adevărată bucurie muzicală pentru toți cei prezenți!
O felicităm pe doamna profesoară, îi felicităm pe copii!!

1 2   37654

This entry was posted in Anunțuri. Bookmark the permalink.